english version ENG

บริษัท ประกันภัย และ บริษัท ประกันชีวิต

                
 บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด
       

Home Insurance Thailand
Contact Us Insurance Thailand
Site Map Insurance Thailand
 บริษัทประกันภัยในประเทศไทย
  กมลประกันภัย
  กรุงเทพประกันภัย
  กรุงไทยพานิชประกันภัย
  กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  คอมไบด์ อินชัวรันส์์
  คิวบีอีประกันภัย
  คูเนียประกันภัย
  จรัญประกันภัย
  เจ้าพระยาประกันภัย
  ไชน่าอินชัวรันส์
  ชับบ์ประกันภัย
  ทิพยประกันภัย
  เทเวศประกันภัย
  ซิกน่าประกันภัย
  ไทยประกันภัย
  ไทยประกันสุขภาพ
  ไทยพัฒนาประกันภัย
  ไทยรับประกันภัยต่อ
  ไทยศรีประกันภัย
  ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  ไทยสมุทรประกันภัย
  ธนชาติประกันภัย
  ธนสินประกันภัย
  นวกิจประกันภัย
  นำสินประกันภัย
  นิวอินเดียแอสชัวรันส์
  นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
More Insurance In Thailand
finance thailand
 
   บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด

บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด ประวัติ บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด

      รากฐานของไอเอ็นจี ย้อนหลังไปเมื่อ พ.ศ. 2388 หรือกว่า 160 ปีที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ไอเอ็นจี เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริการทางการเงิน (Financial Service Provider) ดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิต ประกันภัย ธนาคาร หลักทรัพย์ กองทุนรวม และบำนาญในกว่า 50 ประเทศ ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 75 ล้านคน มีสินทรัพย์รวมกว่า 61.1 ล้านล้านบาททั่วโลก และมีพนักงานกว่า 120,000 คนทั่วโลก ทำให้วันนี้ทางกลุ่มบริษัทไอเอ็นจีกรุ๊ป ได้รับการจัดว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำของโลก
 

       บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศไทย จากการรวมแนวคิดธุรกิจประกันระดับโลก ของ ไอเอ็นจีกรุ๊ป ที่ประสานความเข้าใจในวิถีคนไทยของผู้บริหาร โดยบริหาร และดำเนินงาน โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริการทางด้านการเงิน และธุรกิจประกันชีวิตอย่างแท้จริง และได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย จากบริษัท ในกลุ่ม ไอเอ็นจี ประเทศเนเธอร์แลนด์

      เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2541

      ปี 2551 บริษัทมีเบี้ยประกันปีแรกเป็นอันดับ 9 ในธุรกิจประกันชีวิต ด้วยเบี้ยประกันปีแรก 1.99 พันล้านบาท ข้อมูลจากสมาคมประกันชัวิตไทย

      ปี 2551 ช่องทางการขายผ่านตัวแทนของบริษัท มีเบี้ยประกันปีแรกประเภทสามัญเป็นอันดับที่ 5 ในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย

      ปี 2551 ช่องทางการขายผ่านธนาคารของบริษัท มีเบี้ยประกันปีแรกประเภทสามัญเป็นอันดับที่ 5 ในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย

      ปี 2551 ช่องทางการขายผ่านโทรศัพท์ของบริษัท มีเบี้ยประกันปีแรกประเภทสามัญเป็นอันดับที่ 4 ในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย

      ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน รวม 4,581 ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551


  สำนักงานใหญ่
     
บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด
  บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด
ที่อยู่ :
  130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 16 และ ชั้น 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร :
  0-2632-6222
แฟกซ์ :
  0-2263-3898, 0-2263-3899
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
  http://www.inglife.co.th
     
 
    
 บริษัทประกันชีวิต
กรุงเทพประกันชีวิต 
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
บางกอก สหประกันชีวิต
มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์
ไทยประกันชีวิต
ฟินันซ่าประกันชีวิต
ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์
ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
ไทยรีประกันชีวิต
ไทยสมุทรประกันชีวิต
ธนชาตประกันชีวิต
อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.
เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต
เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
แมกซ์ประกันชีวิต
สยามซัมซุง ประกันชีวิต
สยามประกันชีวิต
สหประกันชีวิต
 
More Insurance In Thailand
 
Copyright © 2009 Insurance Thailand. All rights reserved.
 
Valid XHTML 1.0 Transitional 
Valid CSS! 
Google bot last visit powered by Gbotvisit.com 
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com 
Free PageRank Checker