english version ENG

บริษัท ประกันภัย และ บริษัท ประกันชีวิต

                

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด

       

Home Insurance Thailand
Contact Us Insurance Thailand
Site Map Insurance Thailand
 บริษัทประกันภัยในประเทศไทย
  กมลประกันภัย
  กรุงเทพประกันภัย
  กรุงไทยพานิชประกันภัย
  กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  คอมไบด์ อินชัวรันส์์
  คิวบีอีประกันภัย
  คูเนียประกันภัย
  จรัญประกันภัย
  เจ้าพระยาประกันภัย
  ไชน่าอินชัวรันส์
  ชับบ์ประกันภัย
  ทิพยประกันภัย
  เทเวศประกันภัย
  ซิกน่าประกันภัย
  ไทยประกันภัย
  ไทยประกันสุขภาพ
  ไทยพัฒนาประกันภัย
  ไทยรับประกันภัยต่อ
  ไทยศรีประกันภัย
  ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  ไทยสมุทรประกันภัย
  ธนชาติประกันภัย
  ธนสินประกันภัย
  นวกิจประกันภัย
  นำสินประกันภัย
  นิวอินเดียแอสชัวรันส์
  นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
More Insurance In Thailand
finance thailand
 
   บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด

 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด เกี่ยวกับ บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด

        บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดด้านประกันสุขภาพของประเทศไทยที่ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับสองของกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญนานกว่า 30 ปี ด้วยฐานะการเงินที่มั่นคง การให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง บุคคลากรมืออาชีพของบริษัทพร้อมเสมอที่จะให้บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และตั้งมั่นในนโยบายการบริหารจัดการ ที่เน้นชื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม

 

      ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทประกันสุขภาพที่ดีที่สุดของประเทศ และพันธกิจที่จะให้หลักประกันความมั่นคงแก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยจากการได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด ได้เตรียมแผนคุ้มครองการประกันสุขภาพที่หลากหลายครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในยามที่คุณได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยด้วยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ที่คุณสามารถเลือกซื้อได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อให้คุณสบายใจ ยามที่คุณไม่สบายกาย

      บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดของคนไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือกรมธรรม์กว่า3 ล้านราย จากเครือข่ายตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพกว่า 20,000 คน และสาขากว่า 250 แห่ง คลอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ให้บริการคลอบคลุมทุกประเภทของการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย และประกันสุขภาพ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 100,000 ล้านบาทและได้รับการจัดอันดับความมั่นคงทางการเงินระดับ A- จากสถาบัน Standard & Poor’s

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด วิสัยทัศน์
      เป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ มีฐานะทางการเงินมั่นคง มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามีกระบวนการการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยบุคลากรมืออาชีพบนพื้นฐานความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด พันธกิจ
      ต่อบริษัท มุ่งมั่นการทำงานอย่างมีคุณภาพเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านประกันสุขภาพที่สามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

      ต่อลูกค้า มุ่งมั่นให้หลักประกันความมั่นคงแก่ลูกค้า โดย สร้างผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

      ต่อพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถเพื่อการทำงาน อย่างมืออาชีพและมีผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อสังคม มีจรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด ค่านิยม
      ด้านลูกค้า:Customer Focus สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

      ด้านการทำงาน:System สร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ Teamwork สร้างระบบการทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายร่วมกัน

      ด้านผู้ร่วมทุน:Efficiency & Responsibility มีประสิทธิภาพในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ Attitude & Learning สร้างทัศนคติในการทำงานที่ดี และส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน


  สำนักงานใหญ่
       
Thai Insurance Public Co., Ltd.
  บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด
ที่อยู่ :
  121/89 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร :
  0-2642-3100
แฟกซ์ :
  0-2642-3130
อีมเล์ :
  -
เว็บไซต์ :
  http://www.thaihealth.co.th
     
 
    
 บริษัทประกันชีวิต
กรุงเทพประกันชีวิต 
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
บางกอก สหประกันชีวิต
มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์
ไทยประกันชีวิต
ฟินันซ่าประกันชีวิต
ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์
ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
ไทยรีประกันชีวิต
ไทยสมุทรประกันชีวิต
ธนชาตประกันชีวิต
อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.
เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต
เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
แมกซ์ประกันชีวิต
สยามซัมซุง ประกันชีวิต
สยามประกันชีวิต
สหประกันชีวิต
 
More Insurance In Thailand
 
Copyright © 2009 Insurance Thailand. All rights reserved.
 
Valid XHTML 1.0 Transitional 
Valid CSS! 
Google bot last visit powered by Gbotvisit.com 
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com 
Free PageRank Checker