english version ENG

บริษัท ประกันภัย และ บริษัท ประกันชีวิต

                
 บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด
       

Home Insurance Thailand
Contact Us Insurance Thailand
Site Map Insurance Thailand
 บริษัทประกันภัยในประเทศไทย
  กมลประกันภัย
  กรุงเทพประกันภัย
  กรุงไทยพานิชประกันภัย
  กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  คอมไบด์ อินชัวรันส์์
  คิวบีอีประกันภัย
  คูเนียประกันภัย
  จรัญประกันภัย
  เจ้าพระยาประกันภัย
  ไชน่าอินชัวรันส์
  ชับบ์ประกันภัย
  ทิพยประกันภัย
  เทเวศประกันภัย
  ซิกน่าประกันภัย
  ไทยประกันภัย
  ไทยประกันสุขภาพ
  ไทยพัฒนาประกันภัย
  ไทยรับประกันภัยต่อ
  ไทยศรีประกันภัย
  ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  ไทยสมุทรประกันภัย
  ธนชาติประกันภัย
  ธนสินประกันภัย
  นวกิจประกันภัย
  นำสินประกันภัย
  นิวอินเดียแอสชัวรันส์
  นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
More Insurance In Thailand
finance thailand
 
   บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด


 บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด เกี่ยวกับ บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด

       บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ คือหนึ่งในกลุ่มบริษัทเอซ กรุ๊ป ผู้นำด้านการประกันภัยและการประกันภัยต่อซึ่งให้บริการลูกค้าหลากหลายกลุ่มทั่วโลก ได้เข้ามาให้บริการด้านประกันชีวิตในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2544

 

         เอซ ไลฟ์ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในประเทศไทย ที่ให้บริการประกันชีวิตหลากหลายประเภท เพื่อให้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ รวมถึงประกันสินเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทีมงานของเอซ ไลฟ์ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้า และวางแผนให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สิน และธุรกิจให้กับลูกค้า โดยเรายึดมั่นการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าเสมือน "เพื่อนสนิทชีวิตคุณ"

         นอกจากช่องทางจัดจำหน่ายทางด้านตัวแทนกว่า 1,000 คนแล้ว เอซ ไลฟ์ ยังร่วมกับสถาบันการเงินต่าง ๆ และกลุ่มธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเป็นนายหน้า ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับลูกค้าผ่านทางธนาคาร บริษัทที่ให้บริการด้านการเงิน บริษัทนายหน้า และทางโทรศัพท์ ชึ่งช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลายนี้ส่งผลให้เอซ ไลฟ์มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


  สำนักงานใหญ่
     
Ace Ina Overseas Insurance
  บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด
ที่อยู่ :
  169 อาคารธนาคารนครหลวงไทย สาขาสุทธิสาร ชั้น 3-6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
โทร :
  0-2615-6860
แฟกซ์ :
  0-2615-6878
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
  http://www.acelife.co.th
     
 
    
 บริษัทประกันชีวิต
กรุงเทพประกันชีวิต 
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
บางกอก สหประกันชีวิต
มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์
ไทยประกันชีวิต
ฟินันซ่าประกันชีวิต
ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์
ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
ไทยรีประกันชีวิต
ไทยสมุทรประกันชีวิต
ธนชาตประกันชีวิต
อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.
เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต
เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
แมกซ์ประกันชีวิต
สยามซัมซุง ประกันชีวิต
สยามประกันชีวิต
สหประกันชีวิต
 
More Insurance In Thailand
 
Copyright © 2009 Insurance Thailand. All rights reserved.
 
Valid XHTML 1.0 Transitional 
Valid CSS! 
Google bot last visit powered by Gbotvisit.com 
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com 
Free PageRank Checker