english version ENG

บริษัท ประกันภัย และ บริษัท ประกันชีวิต

                

 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด

       

Home Insurance Thailand
Contact Us Insurance Thailand
Site Map Insurance Thailand
 บริษัทประกันภัยในประเทศไทย
  กมลประกันภัย
  กรุงเทพประกันภัย
  กรุงไทยพานิชประกันภัย
  กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  คอมไบด์ อินชัวรันส์์
  คิวบีอีประกันภัย
  คูเนียประกันภัย
  จรัญประกันภัย
  เจ้าพระยาประกันภัย
  ไชน่าอินชัวรันส์
  ชับบ์ประกันภัย
  ทิพยประกันภัย
  เทเวศประกันภัย
  ซิกน่าประกันภัย
  ไทยประกันภัย
  ไทยประกันสุขภาพ
  ไทยพัฒนาประกันภัย
  ไทยรับประกันภัยต่อ
  ไทยศรีประกันภัย
  ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  ไทยสมุทรประกันภัย
  ธนชาติประกันภัย
  ธนสินประกันภัย
  นวกิจประกันภัย
  นำสินประกันภัย
  นิวอินเดียแอสชัวรันส์
  นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
More Insurance In Thailand
finance thailand
 
   บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด

 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด เกี่ยวกับ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด

       บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2496 ปัจจุบันมีจำนวนผู้บริหารและพนักงานกว่า 570 คน โดยมีสาขา สำนักงานตัวแทน และศูนย์บริการมากกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ

 

     บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการสรรค์สร้างกรมธรรม์และการให้บริการแก่ผู้ซื้อความคุ้มครอง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ตรงตามความต้องการที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน ความสามารถในการนำเสนอความคุ้มครองที่เป็นแบบอย่างเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล ทำให้กรมธรรม์ของบริษัทฯ มีความแตกต่างจากกรมธรรม์ทั่วไป

       นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าและสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ใด พนักงานของเรา พร้อมที่จะเข้าไปดูแล และอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่ท่าน เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและสบายใจ ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่แห่งใดของประเทศ ดั่งคำมั่นสัญญาที่เรายึดถือและปฏิบัติเสมอมาว่า “ไทยศรีประกันภัย เราประกันความสบายใจให้คุณ”

2548 21 มกราคม 2548 บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด อย่างเป็นทางการ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 440 ล้านบาท มีพนักงานรวมผู้บริหารทั้งสิ้นกว่า 580 คน พร้อมสาขา สำนักงานตัวแทนและศูนย์บริการ มากกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการระดับมาตรฐานสากล พร้อมนำเสนอความคุ้มครองภัย และการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

2547 22 ธันวาคม 2547 ผู้ถือหุ้นเดิมตระกูลศรีเฟื่องฟุ้ง แสดงเจตน์จำนงในการซื้อหุ้นในส่วนของกลุ่มซูริคไฟแนนเชียลเซอร์วิส โดยมีตระกูลพานิชชีวะ ซึ่งมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน และการบริหารงานธุรกิจที่มีความเป็นสากล เข้ามาถือหุ้นในส่วนของกลุ่มซูริคไฟแนนเชียลเซอร์วิส

2540 บริษัทฯได้ร่วมทำงานกับกลุ่มซูริคไฟแนนเชียล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ก่อให้เกิด บริษัท ไทยศรีซูริคประกันภัย จำกัด ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งทางด้านประสบการณ์ระหว่างประเทศของกลุ่มซูริคไฟแนนเชียล และภายในความแข็งแกร่งทางด้านประสบการณ์ภายในประเทศของบริษัท ไทยศรีนครประกันภัย จำกัด

2536 27 กันยายน 2536 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ อาคารไทยศรีนครประกันภัย เลขที่ 126/2 ถนนกรุงธนบุรี บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร


2532 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2532 บริษัทฯได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยศรีนครประกันภัย จำกัด เพื่อรับรองงานด้านบริการอุบัติเหตุรถยนต์ จัดตั้งศูนย์บริการอุบัติเหตุภายในเขตกรุงเทพมหานคร 2 แห่งคือ วิภาวดี และ สุขุมวิท และต่างจังหวัดอีก 6 แห่ง


2519 ธุรกิจด้านประกันภัยของบริษัทฯประสบผลสำเร็จและได้รับความเชื่อถือ บริษัทฯได้รับใบอนุญาต จากกระทรวงพาณิชย์ ให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท ภัย ตามใบอนุญาตเลขที่ 3/2519 ลงวันที่ 6 กันยายน 2519


2496 บริษัท ไทยศรีนครประกันภัย จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2496 ใบทะเบียนเลขที่ 3784 โดยใช้ชื่อ “บริษัท ไทยศรีนครประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจ ด้านการประกันอัคคีภัยและภัยทางทะเล มีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 123 ถนนราชวงศ์ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัทฯได้รับอนุญาตจากระทรวงพาณิชย์ ให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยประเภท อัคคีภัย และประเภท ภัยทางทะเล ตามใบอนุญาตเลขที่ พ. 25/2496 ลงวันที่ 26 มกราคม 2496


  สำนักงานใหญ่
       
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด
  บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด
ที่อยู่ :
  126/2 อาคารไทยศรีประกันภัย, ถนนกรุงธนบุรี, คลองสาน, กรุงเทพฯ 10600
โทร :
  0-2253-4141, 0-2253-4343, 0-2253-4646
แฟกซ์ :
  0-2253-0550, 0-2253-0606
อีเมล์ :
  info@thaisri.com
เว็บไซต์ :
  http://www.thaisri.com
     
 
    
 บริษัทประกันชีวิต
กรุงเทพประกันชีวิต 
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
บางกอก สหประกันชีวิต
มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์
ไทยประกันชีวิต
ฟินันซ่าประกันชีวิต
ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์
ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
ไทยรีประกันชีวิต
ไทยสมุทรประกันชีวิต
ธนชาตประกันชีวิต
อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.
เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต
เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
แมกซ์ประกันชีวิต
สยามซัมซุง ประกันชีวิต
สยามประกันชีวิต
สหประกันชีวิต
 
More Insurance In Thailand
 
Copyright © 2009 Insurance Thailand. All rights reserved.
 
Valid XHTML 1.0 Transitional 
Valid CSS! 
Google bot last visit powered by Gbotvisit.com 
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com 
Free PageRank Checker