english version ENG

บริษัท ประกันภัย และ บริษัท ประกันชีวิต

                
 บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
       

Home Insurance Thailand
Contact Us Insurance Thailand
Site Map Insurance Thailand
 บริษัทประกันภัยในประเทศไทย
  กมลประกันภัย
  กรุงเทพประกันภัย
  กรุงไทยพานิชประกันภัย
  กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  คอมไบด์ อินชัวรันส์์
  คิวบีอีประกันภัย
  คูเนียประกันภัย
  จรัญประกันภัย
  เจ้าพระยาประกันภัย
  ไชน่าอินชัวรันส์
  ชับบ์ประกันภัย
  ทิพยประกันภัย
  เทเวศประกันภัย
  ซิกน่าประกันภัย
  ไทยประกันภัย
  ไทยประกันสุขภาพ
  ไทยพัฒนาประกันภัย
  ไทยรับประกันภัยต่อ
  ไทยศรีประกันภัย
  ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  ไทยสมุทรประกันภัย
  ธนชาติประกันภัย
  ธนสินประกันภัย
  นวกิจประกันภัย
  นำสินประกันภัย
  นิวอินเดียแอสชัวรันส์
  นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
More Insurance In Thailand
finance thailand
 
   บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 
บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประวัติความเป็นมา บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

      การที่บริษัทประกันวินาศภัยจะสามารถดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องและมั่นคงมากว่า 75 ปีได้นั้นเป็นเพราะศักยภาพในการบริหารงานและความเป็นมืออาชีพที่ทุกท่านให้การยอบรับและมอบความไว้วางใจมาตลอด 75 ปีเต็ม

 

      ความภาคภูมิใจในการบริหารงานด้านประกันวินาศภัย เริ่มขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2475
75 ปีมาแล้วที่ภัทรประกันภัยพิสูจน์ให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่แค่ในความคิด แต่สามารถ
เกิดขึ้นได้จริง เพราะธุรกิจของภัทรประกันภัยมีการเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จในด้าน
ต่างๆ สะสมความมั่นคงและความเป็นมืออาชีพด้านการประกันภัยจวบจนทุกวันนี้ภัทรประกัน
ภัยยังคงเป็นบริษัท ประกันวินาศภัยของคนไทยที่มี การบริหารงานที่มีความโปร่งใสยึดหลัก
ธรรมมาภิบาล ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจและสังคม ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่มุ่งมั่นรักษาไว้อย่างต่อเนื่องตลอดมา

      ช่วงเวลาอันยาวนานในการประกอบธุรกิจ ภัทรประกันภัยได้การยอมรับจากสังคมและได้รับรางวัลหลายต่อหลายครั้ง อาทิ

ปี 2530 - 2534 ภัทรประกันภัยได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทดีเด่นแห่งปีของธุรกิจ
ประกันวินาศภัย 5 ปีติดต่อกันและได้รับเกียรติไม่ต้องเข้ารับการพิจารณาอีก

ปี 2543 ภัทรประกันภัย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000
ทั้งองค์กร ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสำคัญเพราะจัดว่าเป็นรายแรก
ของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยที่ได้การรับรองนี้ ด้วยความ
มุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าด้วยบริการที่เป็นมิตร มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปี 2548 ภัทรประกันภัยได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น
อันดับ 1 จากกรมการ ประกันภัยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือ
เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและสะท้อนให้เห็น ถึงความตั้งใจที่จะสร้าง
ความมั่นคงให้ธุรกิจและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคมต่อไป

ปี 2549 ภัทรประกันภัยสามารถคว้ารางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหาร
งานดีเด่น อันดับ 1มาไว้ในมือติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ภัทรประกันภัยสามารถรักษามาตรฐานการบริหารงานความมั่นคงทาง
การเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างดีเยี่ยม รางวัลนี้ถือเป็นความ
ภาคภูมิใจของพนักงานของเราที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมี
ระบบการบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล

      ตลอดระยะเวลา 75 ปีที่ผ่านมา ภัทรประกันภัยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กร ที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือไว้วางใจโดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็น “บริษัทประกันวินาศภัยในใจคุณ” ด้วยการเป็นบริษัทที่รับประกันภัยอย่างมืออาชีพ ด้วยความใส่ใจต่อลูกค้า พนักงานและสังคมตลอดไป


  สำนักงานใหญ่
       
บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
  252 อาคารภัทรประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร :
  0-2290-3333
แฟกซ์ :
  0-2290-2033
อีเมล์ :
  ccc@phatra.com
เว็บไซต์ :
  http://www.phatra.co.th
     
 
    
 บริษัทประกันชีวิต
กรุงเทพประกันชีวิต 
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
บางกอก สหประกันชีวิต
มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์
ไทยประกันชีวิต
ฟินันซ่าประกันชีวิต
ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์
ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
ไทยรีประกันชีวิต
ไทยสมุทรประกันชีวิต
ธนชาตประกันชีวิต
อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.
เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต
เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
แมกซ์ประกันชีวิต
สยามซัมซุง ประกันชีวิต
สยามประกันชีวิต
สหประกันชีวิต
 
More Insurance In Thailand
 
Copyright © 2009 Insurance Thailand. All rights reserved.
 
Valid XHTML 1.0 Transitional 
Valid CSS! 
Google bot last visit powered by Gbotvisit.com 
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com 
Free PageRank Checker