english version ENG

บริษัท ประกันภัย และ บริษัท ประกันชีวิต

                
 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
       

Home Insurance Thailand
Contact Us Insurance Thailand
Site Map Insurance Thailand
 บริษัทประกันภัยในประเทศไทย
  กมลประกันภัย
  กรุงเทพประกันภัย
  กรุงไทยพานิชประกันภัย
  กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  คอมไบด์ อินชัวรันส์์
  คิวบีอีประกันภัย
  คูเนียประกันภัย
  จรัญประกันภัย
  เจ้าพระยาประกันภัย
  ไชน่าอินชัวรันส์
  ชับบ์ประกันภัย
  ทิพยประกันภัย
  เทเวศประกันภัย
  ซิกน่าประกันภัย
  ไทยประกันภัย
  ไทยประกันสุขภาพ
  ไทยพัฒนาประกันภัย
  ไทยรับประกันภัยต่อ
  ไทยศรีประกันภัย
  ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  ไทยสมุทรประกันภัย
  ธนชาติประกันภัย
  ธนสินประกันภัย
  นวกิจประกันภัย
  นำสินประกันภัย
  นิวอินเดียแอสชัวรันส์
  นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
More Insurance In Thailand
finance thailand
 
   บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ประวัติความเป็นมา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

      20 มิถุนายน 2551 วันแรกของการก้าวกระโดด... บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อก้าวต่อไปสู่...บริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)”การเปิดบันทึกหน้าใหม่ในครั้งนี้ เกิดจาก “การควบกิจการระหว่าง บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด” เป็นการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ และการให้บริการโดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท ให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันอย่างลงตัว รวมไปถึงการแสดงความพร้อมเพื่อสนองตอบนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้
 
      “ด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นเพื่อประกาศชื่อสู่ความเป็นบริษัทประกันวินาศภัย
ชั้นนำอันดับต้นของประเทศภายใน 5 ปี ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เติบโตเพิ่มขึ้น 2 เท่า หรือ 7,000 ล้านบาท”


      “และเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง มีความเป็นมืออาชีพด้านการประกันภัย รวมไปถึงเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่มีการบริหารงานด้วยหลักจริยธรรมและความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล”

      กว่า 76 ปี... ภัทรประกันภัย ก้าวแห่งความภาคภูมิใจ

      บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน
) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2475 การดำเนินธุรกิจของภัทรประกันภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน มีพัฒนาการที่ดีมาโดยคลอด เส้นทางที่ก้าวเดินสะสมความมั่นคง และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันภัย
ล้วนเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจเหนือสิ่งอื่นใด

      ภัทรประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่เน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความใส่ใจสังคม ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมใจกันรักษาไว้ต่อเนื่องยืนยาวมาโดยตลอด สมดังวิสัยทัศน์ “บริษัทประกันวินาศภัยในใจคุณ” ผสมผสานกับปรัชญาการดำเนินงานที่ซึมซาบในจิตสำนึกของทุกคนว่า “ซื่อสัตย์สุจริตเป็นมิตรสนิทใจ” โดยมี คุณกฤตยา ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในปัจจุบัน

      กว่า 57 ปี... เมืองไทยประกันภัย ก้าวย่าง อย่างมั่นคง

      บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด เมื่อย้อนเวลากลับไปในปี พ.ศ. 2494 ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัดโดยเป็นสายงานหนึ่งในการให้บริการรับประกันภัยทุกประเภทครบวงจร จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประกอบกับการให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริตแก่ลูกค้า จนได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จุดเปลี่ยนแปลงสำคัญเกิดขึ้นเมื่อ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ทำให้เมืองไทยประกันภัยต้องแยกตัวออกมาจากเมืองไทยประกันชีวิต โดยผลทางกฎหมายตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541

      บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ยืนหยัดรับใช้สาธารณะชนด้วยความจริงใจตลอดมา พร้อมมีปณิธานในการดำเนินงานว่า “เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการ มากกว่าการเป็นผู้รับประกันภัยเพียงอย่างเดียว” โดยคุณนวลพรรณ ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในปัจจุบัน

      และในวันนี้ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพในการดำเนินงานทั้งด้านบุคลากรที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยพร้อม เสนอความคุ้มครองที่สามารถตอบสนองได้ครบทุกความต้องการของลูกค้า โดยเน้นความสำคัญในการให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศครบทุกช่องทางการให้บริการแจ้งเหตุได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง เมืองไทยประกันภัยได้ตระหนักและใส่ใจทุกรายละเอียดในเหตุแก่การเกิดความเสี่ยงภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าเราพร้อมที่จะอยู่เดินเคียงข้างคุณในทุกๆ ที่ ทุกๆ เวลาเพื่อให้คุณรู้สึกอุ่นใจและยิ้มได้เมื่อทำประกันภัยกับเมืองไทยประกันภัย
      
       ดังสโลแกนที่ว่า “เมืองไทยประกันภัย ยิ้มได้เมื่อภัยมา”  สำนักงานใหญ่
       
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
  252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร :
  0-2693-3456, 0-2665-4000
แฟกซ์ :
  0-2693-2766, 0-2665-4166
อีเมล์ :
  enquiry@mtins.com
เว็บไซต์ :
  http://www.mtins.com
     
 
    
 บริษัทประกันชีวิต
กรุงเทพประกันชีวิต 
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
บางกอก สหประกันชีวิต
มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์
ไทยประกันชีวิต
ฟินันซ่าประกันชีวิต
ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์
ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
ไทยรีประกันชีวิต
ไทยสมุทรประกันชีวิต
ธนชาตประกันชีวิต
อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.
เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต
เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
แมกซ์ประกันชีวิต
สยามซัมซุง ประกันชีวิต
สยามประกันชีวิต
สหประกันชีวิต
 
More Insurance In Thailand
 
Copyright © 2009 Insurance Thailand. All rights reserved.
 
Valid XHTML 1.0 Transitional 
Valid CSS! 
Google bot last visit powered by Gbotvisit.com 
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com 
Free PageRank Checker