english version ENG

บริษัท ประกันภัย และ บริษัท ประกันชีวิต

                
 บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด
       

Home Insurance Thailand
Contact Us Insurance Thailand
Site Map Insurance Thailand
 บริษัทประกันภัยในประเทศไทย
  กมลประกันภัย
  กรุงเทพประกันภัย
  กรุงไทยพานิชประกันภัย
  กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  คอมไบด์ อินชัวรันส์์
  คิวบีอีประกันภัย
  คูเนียประกันภัย
  จรัญประกันภัย
  เจ้าพระยาประกันภัย
  ไชน่าอินชัวรันส์
  ชับบ์ประกันภัย
  ทิพยประกันภัย
  เทเวศประกันภัย
  ซิกน่าประกันภัย
  ไทยประกันภัย
  ไทยประกันสุขภาพ
  ไทยพัฒนาประกันภัย
  ไทยรับประกันภัยต่อ
  ไทยศรีประกันภัย
  ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  ไทยสมุทรประกันภัย
  ธนชาติประกันภัย
  ธนสินประกันภัย
  นวกิจประกันภัย
  นำสินประกันภัย
  นิวอินเดียแอสชัวรันส์
  นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
More Insurance In Thailand
finance thailand
 
   บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด


 บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ประวัติความเป็นมา บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด

      บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 เดิมใช้ชื่อว่า “ บริษัท เฉลิมนครประกันภัย จำกัด ” โดยได้มีกาปรับเปลี่ยนผู้บริหารครั้งใหญ่ และได้ เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยได้นำสัญลักษณ์ นกอินทรีมาใช้ อันมีความหมายถึงควาอิสระจากภัยทั้งปวง และได้เน้นนโยบายในการบริการที่ รวดเร็ว ซื่อสัตย์แลยุติธรรม

 

      สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1466 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพ10250 เพื่ออำนวย ความสะดวกสูงที่สุดให้แก่ผู้เอาประกัน บริษัทฯ ได้ขยายศูนย์บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ของ ประเทศไทยกว่า 400 ศูนย์ทั่วประเทศ ด้วยบริการที่รวดเร็วและยุติธรรมตลอดจนความซื่อสัตย์ ต่อผู้เอาประกันทำให้บริษัทฯประสบความสำเร็จมาโดยตลอดและส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการ พิจารณาจากหน่วยงานต่างๆให้ได้รับร่งวัลต่างๆอาทิเช่น

      - รางวัลมาตรฐานแห่งเอเชีย ASIAN HITECH AWARD 89 ทางด้านบริการดีเด่น

      - รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี 25

      - รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี สาขาประกันวินาศภัย ประจำปี 2539

      รางวัลต่างๆที่ได้รับจะเป็นกำลังใจผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคน เร่งสร้างสรรค์และพัฒนาการบริการเพื่อสร้างความพอใจที่สูงสุด ให้กับประชาชนผู้เอาประกัน ต่อไป

      บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับการอนุญาตจากกรมการประกันภัย ให้ดำเนินกิจการรับประกันวินาศภัยทุกชนิด เช่น การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย และ การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยทางทะเล และขนส่ง และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

      บริษัท มีการนำระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยมาใช้ในงานทุกส่วน เพื่อการจัดเก็บและ เรียกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการบริการมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ พยายามนำนวัฒกรรมใหม่ๆ มาให้บริการแก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ เป็นเจ้าแรกที่ใช้สี 2K เต็ม ระบบในการซ่อมรถให้กับลูกค้า และล่าสุด บริษัทฯได้นำนวัฒกรรมใหม่ในการซ่อมสีรถยนต์ มาให้บริการลูกค้า นั่นคือ “ Liberty Express” “ซ่อมด่วนรอรับได้เลย”

      บริษัท มีการตรวจสอบและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อลดความซับ ซ้อนและเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการ นอกจากนี้พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนจะได้รับ การอบรมให้มี SERVICE MIND และปลูกฝังให้มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติ หน้าที่


  สำนักงานใหญ่
       
บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด
  บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด
ที่อยู่ :
  1466 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร :
  0-2322-3001 - 49
แฟกซ์ :
  0-2321-7332
อีเมล์ :
  nikom@libertyinsurance.co.th
เว็บไซต์ :
  http://www.libertyinsurance.co.th
     
 
    
 บริษัทประกันชีวิต
กรุงเทพประกันชีวิต 
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
บางกอก สหประกันชีวิต
มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์
ไทยประกันชีวิต
ฟินันซ่าประกันชีวิต
ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์
ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
ไทยรีประกันชีวิต
ไทยสมุทรประกันชีวิต
ธนชาตประกันชีวิต
อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.
เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต
เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
แมกซ์ประกันชีวิต
สยามซัมซุง ประกันชีวิต
สยามประกันชีวิต
สหประกันชีวิต
 
More Insurance In Thailand
 
Copyright © 2009 Insurance Thailand. All rights reserved.
 
Valid XHTML 1.0 Transitional 
Valid CSS! 
Google bot last visit powered by Gbotvisit.com 
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com 
Free PageRank Checker