english version ENG

บริษัท ประกันภัย และ บริษัท ประกันชีวิต

                
 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด
       

Home Insurance Thailand
Contact Us Insurance Thailand
Site Map Insurance Thailand
 บริษัทประกันภัยในประเทศไทย
  กมลประกันภัย
  กรุงเทพประกันภัย
  กรุงไทยพานิชประกันภัย
  กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  คอมไบด์ อินชัวรันส์์
  คิวบีอีประกันภัย
  คูเนียประกันภัย
  จรัญประกันภัย
  เจ้าพระยาประกันภัย
  ไชน่าอินชัวรันส์
  ชับบ์ประกันภัย
  ทิพยประกันภัย
  เทเวศประกันภัย
  ซิกน่าประกันภัย
  ไทยประกันภัย
  ไทยประกันสุขภาพ
  ไทยพัฒนาประกันภัย
  ไทยรับประกันภัยต่อ
  ไทยศรีประกันภัย
  ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  ไทยสมุทรประกันภัย
  ธนชาติประกันภัย
  ธนสินประกันภัย
  นวกิจประกันภัย
  นำสินประกันภัย
  นิวอินเดียแอสชัวรันส์
  นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
More Insurance In Thailand
finance thailand
 
   บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด


 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด ประวัติความเป็นมาของ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด

      ในปี 2544 การรวมตัวของสองบริษัทที่มีประวัติการดำเนินงานยาวนาน บริษัท ไดโตเกียว ไฟ แอนด์ มารีน ประกันภัย จำกัด และ ชิโยดา ไฟ แอนด์ มารีน ประกันภัยจำกัด จึงได้ก่อกำเนิดบริษัทประกันวินาศภัยใหม่ ภายใต้ชื่อว่า ไอโออิ ประกันภัย คำว่า “ไอโออิ” ในภาษาญี่ปุ่น มีความหมายว่า การเติบโตไปพร้อมกัน (Growing Together) ซึ่งสะท้อนถึงความปรารถนาและ ความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปด้วยกันกับลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

      ปัจจุบัน บริษัท ไอโออิ ประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทประกันวินาศภัยใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของญี่ปุ่น มีผู้ถือหุ้นหลักคือ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมีสัดส่วนถือหุ้น 33.4% ทรัพย์สินโดยรวม ณ ปัจจุบัน US$ 23,505 ล้าน

 

 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด เครือข่ายของบริษัท

        บริษัท ไอโออิ ประกันภัย จำกัด มีการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศผ่าน 532 สำนักงานขาย ศูนย์รับแจ้งเหตุและสาขา 207 แห่ง รวมถึงตัวแทนของบริษัทกว่า 44,000 คน ด้้วยเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุม ทำให้บริษัท สามารถพัฒนาบริการ และผลิตภันฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด จุดเริ่มต้นของ ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

        จากปีพุทธศักราช 2494 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด ได้เปิดกิจการรับประกันวินาศภัย ภายใต้ชื่อ “อุ๋ยสินป๋อเฮี้ยม” และ “วิธสินประกันภัย” ตามลำดับ จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 58 ปี โดยสายงานหลักเป็นการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริต จึงทำให้ลูกค้าและคู่ค้าไว้วางใจเรามาโดยตลอด จึงทำให้บริษัทฯ มีความเจริญโตอย่างต่อเนื่อง

 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด ผนึกความแข็งแกร่ง

        ต้นปีพุทธศักราช 2548 บริษัท วิธสินประกันภัย จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยกลุ่ม "โสภณพนิช" ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูง ทางธุรกิจประเภทต่างๆ ในประเทศไทย ได้ร่วมทุนกับ "บริษัท ไอโออิ ประกันภัย จำกัด" พันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจประกันวินาศภัย และ มีเครือข่ายการให้บริการทั่วโลก โดยมีผู้ถือหุ้นหลักคือ "บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำักัด" และจากการร่วมทุนนี้เอง จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด" ซึ่งแสดงถึงการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด ให้มีความมั่นคง และการขยายโอกาสทางธุรกิจ จากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ของผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด นโยบายคุณภาพ

       บริษัํทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความคล่องตัวของบริษัทฯ ที่มีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถในการรับประกันภัยงานต่าง ๆ รวมถึงบริการด้านสินไหมทดแทน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาโดยพลัน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่บริษัทฯ เล็งเห็นและมุ่งมั่นดำเนินการตลอดมา ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด วิสัยทัศน์และพันธกิจ

        "ใส่ใจ และให้ความสำคัญในรายละเอียดในการปฎิบัติงาน เพื่อรักษาความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นของลูกค้า"
        1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง กับความต้องการของลูกค้า
        2. พัฒนาเรื่องระบบการดำเนินการด้านสินไหม อย่างเป็นธรรม ให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า
        3. พัฒนาด้านระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
        4. พัฒนาบุคคลากรให้มีมาตรฐานการให้บริการ


  สำนักงานใหญ่
       
AIOI Bangkok Insurance
  บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด
ที่อยู่ :
  25 อาคารกรุงเทพประกันภัย / YWCA ชั้น 22 ถนนสาทรใต้
ข.ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร :
  0-2677-3999, 0-2620-8000
แฟกซ์ :
  0-2677-3978-79
อีเมล์ :
  pr@aioibkkins.co.th
เว็บไซต์ :
  http://www.aioibkkins.co.th
     
 
    
 บริษัทประกันชีวิต
กรุงเทพประกันชีวิต 
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
บางกอก สหประกันชีวิต
มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์
ไทยประกันชีวิต
ฟินันซ่าประกันชีวิต
ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์
ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
ไทยรีประกันชีวิต
ไทยสมุทรประกันชีวิต
ธนชาตประกันชีวิต
อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.
เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต
เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
แมกซ์ประกันชีวิต
สยามซัมซุง ประกันชีวิต
สยามประกันชีวิต
สหประกันชีวิต
 
More Insurance In Thailand
 
Copyright © 2009 Insurance Thailand. All rights reserved.
 
Valid XHTML 1.0 Transitional 
Valid CSS! 
Google bot last visit powered by Gbotvisit.com 
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com 
Free PageRank Checker